Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

1.Sosyal çalışmaların Sosyal Etik Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.

2. COVID-19 içerikli çalışmalarda bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinden Bakanlık onayı alınması gerekmektedir.

3. Başvuru belgeleri mavi kalemle, ıslak imzalı olarak doldurulup, e mail (etikgirolmayan@ozal.edu.tr) adresine gönderilerek  etik kurul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

4. Tüm belgeler Times New Roman karakteri ile, 12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılacaktır.

5. En son başvuru belgeleri toplantı tarihinin 3 gün öncesine kadar kabul edilecektir. 

Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay KARABULUT'tan Mesaj!!!

” Üniversitemiz,  duvarları olmayan günümüz dünyasının gerçeği olan 4. nesil bir üniversitedir.

Ülkemizde ve bölgemizde kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması ve rekabet gücünün yükseltilmesini öncelemekte olup bu doğrultuda öğrencilerini bilgi, beceri, meslek ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insanlar olarak yetiştirme gayreti içerisindedir. “

TR