Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

1. Girişimsel Olmayan Etik Kurulumuza Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından planlanan çalışmaların başvuruları kabul edilecektir.
2. Etik Kurulumuzda yalnızca özenle ve eksiksiz hazırlanmış dosyalar değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru kılavuzuna göre hazırlanmamış dosyalar gündeme alınmayarak reddedilecektir.
3. Etik kurul her ayın ikinci ve son haftası toplanmaktadır. Toplantı gününden en geç 5 gün öncesi başvuru dosyasının sekretaryaya iletilmesi gerekmektedir.
4. Sosyal çalışmaların Sosyal Etik Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.
5. COVID-19 içerikli çalışmalarda bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinden Bakanlık onayı alınması gerekmektedir.
6. Başvuru belgeleri mavi kalemle, ıslak imzalı olarak doldurulup, e mail (etikgirolmayan@ozal.edu.tr) adresine gönderilerek etik kurul sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru dosyasının aslı istenildiği takdirde kurula sunulmak üzere araştırmacılar tarafından muhafaza edilecektir.

 

 

 

 

 

 

TR